Start Aktuellt Hemlöshet Hiv & Hepatit Hälsocenter Tomtebo Internationellt Samarbeten Ekonomi Volontärer Kontakt

 

convictus logo

2010•
2011
2012
2013
2014
2015
 
 
 
Tidigare år – 2010

December 2010
Convictus Halvvägshus i östra Ukraina
I östra Ukraina i Kharkivregionen finns Convictus Halvvägshus. Här tar vi emot deltagare till vårt tre-stegsprogram som bygger på att personer som suttit i fängelse, än så länge endast kvinnor, och som efter frigång eller villkorlig frigivning saknar boende, sysselsättning och/eller ett socialt nät och som vill hitta tillbaka till ett "normalt" liv, kan komma till Halvvägshuset 4-6 månader. Under programmet jobbar deltagarna tillsammans med vår personal med individuella och grupp-baserade aktiviteter och samtal för att förbättra kunskap, färdigheter och självkänsla. Ofta finns det många faktorer som gjort att deltagaren hamnat i sin nuvarande livssituation, t.ex. utsatthet under uppväxt, undermålig utbildning, ingen arbetslivserfarenhet, missbruk och kriminalitet. Vill du veta mer om Convictus arbete i Ukraina, klicka in dig på ”Ukraina”

Stämningsfull och välbesökt ceremoni

World Aids Day 2010 genomfördes hos Convictus på traditionsenligt sätt, detta år i Maria Magdalena Kyrka på Södermalm. Ett stort antal besökare slöt upp. Bland årets talare märktes Lars-Olof Kallings, professor emeritus, Anna König Jerlemyr, Socialborgarråd Stockholm, Anders Nordström, regeringens HIV/AIDS-ambassadör. Från Musketörerna talade Jocke Strömberg, från Rainbow Sweden, Alec Carlberg, från X-cons, Peter Söderlund och från Dianova, Michele Bellasich. För den musikaliska delen stod Dimitri Keiski (sång och piano) och Åsa Wännström (sång), Maria Nordenback (sång och piano), Ralph Gustafsson (orgel), Dan Lindh (piano) och Toni Holgersson (sång och gitarr). Pehr Hellberg och Claes Heijbel från Convictus höll i programmet och Gunnar Olofsgård (kyrkoherde Maria Församling) stod för värdskapet.

November 2010
400 besökare på Convictus Tomtebos julmarknad
Inför Tomtebos årliga julmarknad den 20 november i samarbete med byalaget Kreativa Läppe förvandlades huset till en marknad. Alla möbler bars bort och i alla rum ställdes bord upp som fylldes med alla möjliga sorters hantverk till försäljning - allt från rökt regnbåge, glögg och stenugnsbakat bröd till näverslöjd, dockor och handvävda mattor. En av konstnärerna i byn ställde ut sina tavlor. I köket serverades julskinka på vörtbröd med rödbetssallad, lussebullar, pepparkakor, julmust och tårta bland annat. Med 400 besökare på marknaden hade Karin, Lotta och Gunsan som jobbade i köket fullt upp. Både Kreativa Läppes och Convictus representanter kunde efter lördagen konstatera att årets marknad varit mycket lyckat återigen.


World Aids Day
World Aids Day 1 december hos Convictus med extra fokus på missbrukare genomförs i år i Maria Magdalena Kyrka på Södermalm i Stockholm. Talare blir bl a Lars Olof Kallings, professor emeritus och socialborgarrådet Anna König Jerlmyr. För musiken svarar bl a Toni Holgersson, sång/gitarr, orgelspel Ralph Gustafsson. För närmare information klicka på nedanstående PDF.

Wadaffisch Affisch World Aids Day

Bra respons på hemlöshetskonferensen
Convictus och Svenska Kyrkan Vantörs gemensamma konferens ”Hemlöshetsarbete – modell Vantör” lyfte fram erfarenheter av sju års arbete i Vantör. Grunden i arbetet har varit det täta samarbetet mellan frivilligorganisation, kyrka, socialtjänst, jurister, sjukvård och näringsliv. Från eftermiddagens works shops utkristalliserades några tankar:
Kyrkorna borde i större utsträckning kunna gå ihop och ställa krav på politiker, till exempel när de ser hur nedskärningar drabbar många människor.
Bryggan Vantör är ett exempel på vad kyrkan kan göra i ”nästa steg”, tack vare samarbete, när man ser att det inte räcker med att enbart tillgodose hemlösas grundläggande basbehoven.
Att kalla hemlösa besökare för klienter passar inte in i ett hemlöshetsarbete. Inom Convictus kallar man alltid sina besökare för gäster.
Nödvändigt att mera fundera kring samarbete och se till att hitta former för det, istället för att tänka att man inte har tid.
Stor ”vinst” att ha en gemensam lokal så att alla aktörer kan vara på samma plats där även hemlösa känner sig hemma.
Bryggan Vantör är en neutral gemensam plats för alla, vilket förenklar möjligheterna att hjälpa och samarbeta.
Snabbare resultat när alla kan mötas i samma lokal och jobba på jämställd nivå.
Viktigt att möta personer i den situation där dessa befinner sig, även när de är påverkade
Samarbeten som grundas på avtal är ofta alltför formella, de kan t o m bli ett hinder, många gånger enklare och effektivare med ett handslag.
Convictus har en bra modell där de själv spelar rollen av att nå gruppen.

collage Konferensbilder


Oktober 2010
Framgångsrik hemlöshetskonferens
Vantörs Församling och Convictus genomförde en gemensam konferens 27 oktober med rubriken ”Hemlöshetsarbete – modell Vantör”. Deltagarna – 160 st - kom i huvudsak från kyrkan, socialtjänsten och frivilligsektorn. Där fanns även många studenter och politiker. Många var tillresta från andra delar av landet. Föreläsarna representerade kyrkan, Stockholms Universitet, byggföretaget Dipart, Gatujuristerna, Convictus m fl. Dagen avrundades med workshops där det visade sig att samtliga grupper inspirerats mycket av den samarbetsmodell utan formella hinder som Convictus och kyrkan lyfte fram. Som avrundning på dagen höll Biskop emerita, Caroline Krook, ett mycket tänkvärt anförande.

September 2010
Convictus Hälsocenter nystartar
27 september nystartade Convictus Hälsocenter med en ännu tydligare hälsoprofil än tidigare. Professionella ideella hälsomedarbetare hjälper oss att erbjuda människor på väg ur missbruk och hemlöshet massage, sjukgymnastik, gruppträning, hälsosamtal och mycket mer. För mer information, titta under fliken ”Hälsocenter”.

Hemlöshetskonferens

En heldagskonferens om arbetet vid Convictus dagverksamhet Bryggan Vantör i Högdalen genomförs den 27 oktober. Konferensen som är kostnadsfri kommer att spegla en unik arbetsmodell där lokal förankring och samarbetet mellan ideell förening, kyrka, näringsliv, socialtjänst, sjukvård och juridisk rådgivning står i fokus.
Några av programpunkterna kommer att beskriva vad juristerna gör, vad infektionskliniken gör och vad socialtjänsten gör på Convictus dagverksamhet för att hjälpa gästgruppen som uppgår till mer än hundra personer per dag.
Representanter från stadsdelen Enskede/Årsta/Vantör och Vantörs församling kommer att beskriva sitt arbete på Bryggan.
Även några utav de nya politikerna i ansvarig position som väljs vid valet 19 september kommer att inbjudas.
Föranmälan är obligatorisk till hemloshetsarbete@convictus.org

affisch hemlösarbete vantör
Konferens ”Hemlösarbete i Vantör, föreläsare” affisch

program konferens Program ”hemlösarbete i Vantör”

Från Convictus konferens ”Sprututbyte och andra hälsoinsatser”
24 augusti

”Professor Anneli Uuskula från Tartuu Universitetet berättade om Estlands hiv-epidemi. I Estland bär över en procent av befolkningen på viruset, och även om antalet nysmittade minskar och fler får behandling står landet inför stora utmaningar. För att få kunskap om målgruppens behov och nå ut med stödprogram lyfte professor Uuskula fram samarbete mellan universitet, myndigheter och frivilligorganisationer som en nödvändig komponent. Slutligen presenterade professor Uuskula forskning som visar hur sprutbytesprogram drastiskt reducerat antalet nysmittade i Tallinn samtidigt som antalet sprutmissbrukare, framförallt unga personer, minskat.”

Augusti 2010

World Aids Day 2010 i Maria Magdalena kyrka
Convictus World Aids Day-ceremoni 2010 kommer att genomföras på Södermalm i Stockholm i S:ta Maria Magdalena Kyrka. I och med detta avslutas en tioårig fin tradition att vara i Korskyrkan på Birger Jarlsgatan.
S:ta Maria Magdalena kyrka, som tillhör Svenska Kyrkan, har mycket gamla anor. På den plats där kyrkan idag är belägen, mellan Hornsgatan och St Paulsgatan uppfördes redan på 1350-talet ett begravningskapell.
Skalderna Lasse Lucidor, Erik Johan Stagnelius, Werner Aspenström och trubaduren Evert Taube har funnit sitt sista vilorum på kyrkogården.

Juli 2010
Missbruk och smittspridning i Östersjöregionen

Tillsammans med SIDAs Östersjöenhet arrangerade Convictus en konferens under Almedalsveckan i Visby på temat ”Missbruk och smittspridning i Östersjöregionen”. Bakgrunden är Convictus mångåriga engagemang i Estland. Konferensen hade fokus på att finna fördjupade vägar till samarbete mellan Baltikum, Finland och Sverige för att lära av varandra och utveckla samarbetsformer som bromsar fortsatt smittspridning bland injektionsmissbrukare.

Nyckeln till framgång är att finna tvärgående samarbetsformer på olika nivåer och att samarbeta med forskningen. Redan idag finns ett mycket nära samarbete mellan Convictus Estland och Tartu Universitet om sprututbyte och fältarbete bland injektionsmissbrukare. Forskning från Finland om hälsoarbete bland missbrukare behöver också lyftas fram. Mycket finns att lära av redan goda exempel.

Att skapa nära kontakt med målgruppen – injektionsmissbrukarna på fältet – är en avgörande faktor för framgång i hälsoarbetet och att länka dem till högkvalitativ vård. I detta arbete spelar ”NGO:s” (Non Governmental Organizations) som Convictus en huvudroll.

CONVICTUSKONFERENS EFTER SEMESTERN:
Sprututbyte och andra hälsoinsatser. Convictus arrangerar en högaktuell konferens om sprututbyte och andra hälsoinsatser 24 augusti. Goda exempel kommer att lyftas fram från både Estland, Finland och Sverige. Från Estland kommer bland andra sprutbytesforskaren Annelie Uusküla, professor vid Tartu Universitet.

Semester för hemlösa. Hemlösa och hivpositiva missbrukare och deras anhöriga kan nu boka in sig på Convictus Rekreationshus Tomtebo i det vackra Sörmland. Närmare information under fliken ”Tomtebo”.


pdf 1 Konferens 24 augusti affisch

pdf 2 Konferens 24 augusti program
 
cecilia
pekka almedalen
Convictus är beroende av alla de som helt ideellt hjälper föreningen. Under 2010 började Convictus Hälsocenter byggas upp med hjälp av dessa professionella volontärer som arbetade utan att ta betalt. På bilden en av dessa, Cecilia Wallén, massör och kostrådgivare.

Den medicinske verksamhetschefen Pekka Tuomola vid Munkholmens servicecenter i Helsingfors föreläser om hiv och missbruk på Convictus konferens ”SPRUTUTBYTE och andra hälsoinsatser” som gick av stapeln sommaren 2010. Föreläsare från Estland och Sverige deltog också.

Claes Heijbel, Convictus, Sören Berg, Landstinget Stockholm Internationella Enheten och Jesper Gantelius, projektledare för Convictus Ukraina på podiet under Almedalsveckan i Visby sommaren 2010. Convictus och SIDA genomförde där ett seminarium om smittskydd och missbruk i länderna runt Östersjön.

 
Convictus är en ideell , partipolitiskt och religiöst obunden förening med 90-konto: 90 05 56-2