Start Aktuellt Hemlöshet Hiv & Hepatit Hälsocenter Tomtebo Internationellt Samarbeten Ekonomi Volontärer Kontakt
 

 

convictus logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomi

Convictus finansieras i huvudsak med medel från Stockholms Stad, Socialstyrelsen, Stockholms Läns Landsting och SIDA. Föreningen har ambitionen att minska bidragsberoendet från samhällets sida eftersom bidragen är ytterst osäkra från år till år och för att besked om bidragens storlek ofta lämnas extremt sent och försvårar långsiktig planering.

En stor del av "värdet" i föreningens arbete ligger i de frivilliga insatser som görs av volontärerna. Föreningen får dessutom både mat, kläder, sanitetsartiklar mm till skänks från privatpersoner och företagare. Även professionella byggnadsinsatser erbjuds emellanåt på ideell basis.

Convictus ekonomiska förvaltning – ekonomisk rådgivning, bokföring, löneutbetalningar mm – sköts av den fristående redovisningsbyrån ARC i Tranås och räkenskaperna granskas regelbundet av revisionsbyrån Grant Thornton i Norrköping.

Convictus har ett 90-konto: 90 05 56-2

bokslut Bokslut 2013

bokslut Bokslut 2014

årsberättelse Revisionsberättelse och årsmötesprotokoll 2015 04 23

logo Bokslut 2015

revisionsb Revisionsberättelse och årsmötesprotokoll 2016 04 28

logo Bokslut 2016

logo revisionsberättelse 2016

logo Årsmötesprotokoll 2017 04 27

bokslut Bokslut 2017

protokoll Årsmötesprotokoll 2018 04 26


 
sparbössa
pengar anders nyman
Convictus är en ideell förening som i huvudsak finansieras av bidrag. Tjänsten ekonomisk förvaltning köps in från en extern redovisningsbyrå vars chef är Anders Nyman. Samarbetet regleras av ett avtal som förnyas årligen. Insamling via bössor går till föreningens 90-konto.

Convictus är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening med 90-konto: 90 05 56-2