Start Aktuellt Hemlöshet Hiv & Hepatit Hälsocenter Tomtebo Internationellt Samarbeten Ekonomi Volontärer Kontakt
 

 

convictus logo
Fängelsearbete
Sprututbyte
Forskning
Stödverksamheter
Fotoalbum
 
 
 
 
Convictus Estland

Stödgrupper för hivpositiva. Mål att bromsa spridningen av hiv och garantera behandling mot hivviruset och kontakt med hälso- och sjukvårdssystemet.

Sprutbyte. Convictus mål med föreningens två sprutbyten i Estland är att få bort potentiellt infekterade sprutor och kanyler bland injektionsmissbrukare och i stället erbjuda steril injektionsutrustning.

Samarbete med Tartu Universitet. Forskningssamarbete plus praktiktjänstgöring för studenter hos Convictus.

Uppsökande arbete. Ge information och stöd och erbjuda steril injektionsutrustning till injektionsmissbrukare som inte har kontakt med stationära sprututbyten.

Stödgrupper och ”Case management”.
Erbjuds hivpositiva drogmissbrukare i grupp och individuellt som frigivits från fängelser.

Konstterapi. En del i rehabiliteringsprocess för dem som tagit sig ur missbruk.

Utbildning om HIV/AIDS. Erbjuds elever på högstadie-/gymnasienivå och föräldrar. Föreläsningar på Tartu Universitet.

VILL DU GÖRA EN STUDIERESA TILL ESTLAND med dina arbetskamrater? Convictus kan erbjuda ett kvalificerat konferensprogram på plats om sprututbyte, om missbrukssituationen i landet, om fältarbete, om fängelsearbete och mer därtill. Vi kan även erbjuda studiebesök. Om du/ni är intresserade av detta erbjudande hänvisar vi till convictus@convictus.org

Convictus Estland: www.convictus.ee

 
kristina
maxim sprutor
Kristina Joost är Convictus andra verksamhetschef. Hon efterträds våren 2013 av Meelis Resev.

.Maxim är anställd vid ett av Convictus Estlands två sprutbyten. Det första startades för nio år sedan i Tallinn, det andra våren 2012 i staden Maardu. Convictus finns som organisation i Estland sedan 2001. Convictus Estland har utvecklat sitt arbete inom flera olika områden och i olika delar av landet och har tjugo anställda medarbetare. Alla estländare.

Convictus uppsökare hemma hos en missbrukare i Tallin för att hämta använda injektionsverktyg och byta mot nya. Uppsökarna hos Convictus Estland är utbildade i bl a rådgivning och motivationsarbete för att också kunna ge annan hjälp.

Convictus är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening med 90-konto: 90 05 56-2