Start Aktuellt Hemlöshet Hiv & Hepatit Hälsocenter Tomtebo Internationellt Samarbeten Ekonomi Volontärer Kontakt
 

 

convictus logo

Fängelsearbete
Sprututbyte
Forskning
Stödverksamheter
Fotoalbum•
 
 
 
  Fotoalbum – Estland
forskning

Forskaren Ave från Tartu Universitet arbetar hos Convictus i centrala Tallinn.
 
lokal

Convictus ligger granne med en skönhetssalong.

olga1

I Convictus Estland heter fyra av de tjugo anställda Olga. En av dem är Olga Mordas som är socialarbetare.
 
olga 2

Olga Ruljova är Convictus Estlands första kvinnliga fältarbetare. Hon möter dagligen missbrukare på stan och besöker dem även i hemmen.

Kristina

Kristina Joost slutar under våren som verksamhetschef hos Convictus Estland. Hon har skött jobbet excellent under sina fem år vilket lett till att Convictus idag är en etablerad och mycket respekterad organisation i Estland.
 
jost

Kristina Joost är Convictus andra verksamhetschef. Hon efterträds våren 2013 av Meelis Resev.


andrei

Uppsökaren Andrei har en enastående förmåga att knyta personlig kontakt med missbrukare på fältet. Han ger dem råd och försöker hjälpa dem på olika sätt. Många av injektionsmissbrukarna i Estland är unga och inte alls särskilt märkta av sitt missbruk. De ser ofta ut som andra ”vanliga” ungdomar.
 
Latzin

Latzin Alijev besökte PG Väst i Göteborg i november 2012 för att berätta om Convictus Estlands hivarbete på de estniska fängelserna där 500 utav totalt 3000 intagna är hivpositiva. På bilden Elin från PG Väst och Latzin.

sprutor

Convictus uppsökare hemma hos en missbrukare i Tallin för att hämta använda injektionsverktyg och byta mot nya. Uppsökarna hos Convictus Estland är utbildade i bl a rådgivning och motivationsarbete för att också kunna ge annan hjälp.

 
kristina

Kristina, chef för Convictus Estland tillsammans med Roman som är uppsökare hos föreningen.

konst

Konstterapin ingår i en rehabiliteringsprocess för dem som har tagit sig ur missbruk. Den omfattar bl a teckning, målning skulptur och foto.
 
hus

Andrei i ett hus där flera missbrukare håller till, visar upp ett insamlingskärl för använda injektionsverktyg som han samlat in. Han för tillbaka sprutorna till Convictus sprutbytescenter. Allt räknas igenom och bokförs noggrant.

Aljona

Aljona Kurbatova är chef vid departementet for infektionssjukdomar och missbruksprevention i Estland. Aljona har nära samarbete med Convictus Estland. Insamlandet av data från fältet om missbrukares situationen är en viktig del i detta samarbete.
 
Trähuset

Convictus Estland samlar missbrukare och familjemedlemmar till många olika typer av stödgrupper i sitt gamla trähus mitt i Tallinn.

Tallinn

I Estland bär över en procent av befolkningen på hivviruset, landet står inför stora utmaningar. För att få kunskap om målgruppens behov och nå ut med stödprogram är forskningen viktig. Bilden visar gamla stan i Tallinn.
 
Anneli

Professor Anneli Uuskula från Tartu Universitetet lyfter fram värdet av samarbete mellan universitet och frivilligorganisationer. Ett bra exempel på detta är det nära samarbetet mellan Convictus Estland och Tartu Universitet.

skylt

Harku Vangla står det på skylten vid kvinnofängelsets entré, innanför dörrarna är all form av fotografering förbjuden.
 
Jaan

Jaan Vaart är projektledare I Convictus Estlands stödarbete för personer som tagit sig ur missbruk vilket han också har gjort för egen del.

Latzin

Latzin Alijev leder Convictus fängelsearbete som uppmärksammas i ett flertal länder världen runt. Latzin bjuds ständigt in på internationella konferenser, därav den ansenliga högen med namnskyltar med det egna namnet han hämtat hem.
 
Alla

Alla Tannil leder Convictus stödgrupper på Harkus kvinnofängelse strax utanför Tallinn.

uppsök

Convictus uppsökare har alla egen missbrukserfarenhet. De får fri utbildning av NHI (National Health Institute) om hur man hjälper en missbrukare som har överdoserat, om „första hjälpen“, om „peer to peer“-utbildning och hur man motiverar missbrukare på fältet mm.
 
anteckningsbok

På fältet samlar varje uppsökare in data som de skriver ned noggrant i en anteckningsbok efter varje kontakt och sedan för in i ett on-line system på nätet när de kommer tillbaka efter arbetsdagen. Underlaget sammanställs med hjälp av Tartu Universitet.

okga

Olga som är projektledare för Convictus sprututbyte och Kristina som är chef för hela Convictus Estland framför entrén till huset som de delar med EHPV, den internationella organisationen för människor som lever med hiv.
 
tatjana

Tatjana Serdjuk och Klavdia Kondrjateva arbetar på Convictus sprututbyte i Tallinn.

estland02

Victoria Vinckler leder konstterapin.
 
estland03

Nelli är föreningens ekonom. Latzin Alijev (längst fram) är chef för Convictus arbete på fängelser och Igor Sobolev är chef för Convictus sprututbyte.