Start Aktuellt Hemlöshet Hiv & Hepatit Hälsocenter Tomtebo Internationellt Samarbeten Ekonomi Volontärer Kontakt

 

convictus logo

Fängelsearbete
Sprututbyte
Forskning
Stödverksamheter
Fotoalbum
 
 
 
 
Fängelsearbete – Estland

Sedan 2003 arbetar Convictus Estland i landets alla fängelser med stöd till hivpositiva intagna och utbildning i drogfrågor. Arbetet bedrivs både på estniska och ryska.
Syftet är att erbjuda psykosocial hjälp och rådgivning till hivpositiva och drogmissbrukare inne i fängelserna.

De viktigaste målen är:
Höja hivpositiva intagnas livskvalitet
Öka intagnas medvetenhet om hiv/aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar
Erbjuda primär och sekundär hivprevention
Öka intagnas tolerans gentemot personer som lever med hiv
Minska intagnas riskbeteende
Bevaka intagnas rätt till antivirala mediciner, öka kunskapen om behandling genom medicinsk rådgivning
Samarbete mellan Convictus Estland och estniska kriminalvården för gemensamma insatser och aktiviteter vad avser hiv/aids prevention och utbildning.

Målgrupper:
Hivpositiva intagna – män, kvinnor och ungdomar.
Intagna med missbruksproblem - män, kvinnor och ungdomar.

Vad är primär- respektive sekundärprevention?
Med primärprevention menas insatser som riktas till bredare grupper redan innan någonting har hänt. Till exempel kampanjer som vänder sig till många för att minska risken för hivspridning.
Med sekundärprevention menas insatser som sätts in när något redan inträffat. När det gäller hiv och STI handlar sekundärprevention bland annat om rådgivning och att undersöka personer som varit utsatta för smitta.

 
Latzin
Alla skylt
Latzin Alijev leder Convictus fängelsearbete som uppmärksammas i ett flertal länder världen runt. Latzin bjuds ständigt in på internationella konferenser, därav den ansenliga högen med namnskyltar med det egna namnet han hämtat hem.

Alla Tannil leder Convictus stödgrupper på Harkus kvinnofängelse strax utanför Tallinn.

Harku Vangla står det på skylten vid kvinnofängelsets entré, innanför dörrarna är all form av fotografering förbjuden
 
Convictus är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening med 90-konto: 90 05 56-2