Start Aktuellt Hemlöshet Hiv & Hepatit Hälsocenter Tomtebo Internationellt Samarbeten Ekonomi Volontärer Kontakt

 

convictus logo

Fängelsearbete
Sprututbyte
Forskning
Stödverksamheter
Fotoalbum
 
 
 
 

Forskning – Estland


Convictus Estland har ett nära samarbete med Tartu Universitet och Tervise Arengu Instituut som är det statliga Institutet för Hälsoutveckling.

Samarbetet har pågått kontinuerligt sedan 2004 och flera rapporter finns som på olika sätt beskriver situationen för drogmissbrukare i Estland.

En unik del i forskningen är Convictus uppsökares bidrag. Varje dag samlar de in data på fältet som de noggrant skriver ner i sina anteckningsböcker efter varje kontakt med en missbrukare. Uppgifterna kan gälla hur många sprutor de delar ut och hur många de tar in. När de träffar en individ för första gången noteras även detta. Individen får bl a en egen kod. De för sedan in alla uppgifter i ett on-line system på nätet när de kommer tillbaka efter arbetsdagen. Underlaget sammanställs med hjälp av Tartu Universitet.

 
sprutor
Anneli Aljona
På fältet samlar varje uppsökare in data som de skriver ned noggrant i en anteckningsbok efter varje kontakt och sedan för in i ett on-line system på nätet när de kommer tillbaka efter arbetsdagen. Underlaget sammanställs med hjälp av Tartu Universitet.

Professor Anneli Uuskula från Tartu Universitetet lyfter fram värdet av samarbete mellan universitet och frivilligorganisationer. Ett bra exempel på detta är det nära samarbetet mellan Convictus Estland och Tartu Universitet.

Aljona Kurbatova är chef vid departementet for infektionssjukdomar och missbruksprevention i Estland. Aljona har nära samarbete med Convictus Estland. Insamlandet av data från fältet om missbrukares situationen är en viktig del i detta samarbete.
 
Convictus är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening med 90-konto: 90 05 56-2