Start Aktuellt Hemlöshet Hiv & Hepatit Hälsocenter Tomtebo Internationellt Samarbeten Ekonomi Volontärer Kontakt

 

convictus logo

Fängelsearbete
Sprututbyte
Forskning
Stödverksamheter
Fotoalbum
 
 
 
 
Sprututbyte – Estland


Viktigast med Convictus Estlands sprututbyte är att få bort potentiellt smittade injektionsnålar och sprutor så att de inte kommer till användning på nytt och i stället erbjuda sterila injektionsverktyg till aktiva injektionsmissbrukare på ett enkelt sätt.

En vinst med sprututbytet är att det skapar förutsättningar för positiva kontakter mellan dem som erbjuder hälsoinsatser och injektionsmissbrukare. Det skapar även möjligheter till rådgivning så att riskbeteende minskar. Missbrukare lär sig att ta större ansvar och att bli medvetna om sin egen hälsa.

Convictus sprututbyte garanterar alla klienter ett konfidentiellt bemötande och anonymitet. Sprututbytet erbjuder hjälp oberoende av klientens fysiska eller mentala tillstånd (inkluderar hivdiagnos/aktivt missbruk mm).

Sprututbytet som ligger i centrala Tallinn håller öppet alla dagar mellan 10 00 – 22 00. På den stationära delen arbetar personal som har psykologiskt, medicinsk och social utbildning. Hjälpen erbjuds både på ryska och estniska. Den del av sprututbytet som är kopplat till det uppsökande arbetet genomförs av personer med egen missbruksbakgrund.

Sedan 2010 erbjuder Convictus sprututbyte snabbtester av hiv med hjälp från Tallinns “AIDS support Center”.

Inom sprututbytet erbjuds:
Nödvändig utrustning för att injicera (spruta, desinfektionsmedel, sterila suddar, injektionsvätska) och kondomer.

Rådgivning till drogmissbrukare om hiv/aids, sexuellt överförbara sjukdomar, hepatiter, tuberkulos, ”harm reduction“ och säker sex.

Individuell rådgivning.

Information och rekommendationer om rehabiliteringsalternativ, behandlingserbjudanden och om andra organisationer som erbjuder stöd till hivpositiva - både missbrukare och icke missbrukare.

Uppsökande arbete
Ett mål med Convictus Estlands uppsökande arbete är att involvera aktiva injektionsmissbrukare på fältet i „harm reduction“- programmet. Det är ett program som syftar till att reducera skadorna som injektionsmissbruk leder till. Convictus erbjuder via det uppsökande arbetet delvis samma hjälp med rådgiving och sterila injektionsverktyg som man erbjuder via den stationära enheten. Convictus uppsökare arbetar sex timmar om dagen på Tallinns gator och i näraliggande städer.

Convictus uppsökare får fri utbildning av NHI (National Health Institute) om hur man hjälper en missbrukare som har överdoserat, om „första hjälpen“, om „peer to peer“-utbildning och hur man motiverar missbrukare på fältet mm.

På fältet samlar varje uppsökarne in data som de skriver ned noggrant i en anteckningsbok efter varje kontakt och sedan för in i ett on-line system på nätet när de kommer tillbaka efter arbetsdagen. Underlaget sammanställs med hjälp av Tartu Universitet.


 

 
tatjana
uppsökare hus
Tatjana Serdjuk och Klavdia Kondrjateva arbetar på Convictus sprututbyte i Tallinn. De har en nära och personlig kontakt med missbrukarna som varierar meilan 25 – 40 per dag som kommer för att hämta och lämna sprutor.

Roman, Andrei, Pjotr och Sergei är Convictus Estlands uppsökare. De har alla egen missbruksbakgrund och känner väl till missbruksmiljöer. De får utbildning för att klara sitt jobb bättre.

Andrei i ett hus där flera missbrukare håller till, visar upp ett insamlingskärl för använda injektionsverktyg som han samlat in. Han för tillbaka sprutorna till Convictus sprutbytescenter. Allt räknas igenom och bokförs noggrant.
 
Convictus är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening med 90-konto: 90 05 56-2