Start Aktuellt Hemlöshet Hiv & Hepatit Hälsocenter Tomtebo Internationellt Samarbeten Ekonomi Volontärer Kontakt

 

convictus logo

Fängelsearbete
Sprututbyte
Forskning
Stödverksamheter
Fotoalbum
 
 
 
 
Stödverksamhet – Estland

Convictus Estland erbjuder stödgrupper riktade till hivpositiva som lämnat fängelser. Målet är att erbjuda psykosocialt stöd. Man arbetar även med utbildning, både individuellt och i grupp. Arbetsspråken i grupperna är estniska och ryska.

Konstterapin inom Convictus har pågått sedan 2003 och varit mycket populär
sedan dess. Terapin ingår i en rehabiliteringsprocess för dem som har tagit sig ur missbruk. Den omfattar bl a teckning, målning skulptur och foto. Grupparbeten tillsammans med familjemedlemmar och partners är vanliga. Terapin arbetar mycket med att stärka bra relationer mellan missbrukaren – som i Convictus Estlands arbete oftast är en relativt ung person runt tjugo - och den övriga familjen. Arbetsspråken i terapin är estniska och ryska.

Seminarier organiseras för människor som tagit sig ur missbruk tillsammans med deras familjer. Detta görs genom samtalsgrupper. Målet är att bl a förbygga återfall i missbruk och att stötta övriga familjemedlemmar och försöka medvetandegöra dem om medberoende och hur man bryter ett sådant mönster. Arbetsspråken i terapin är både estniska och ryska.

Convictus Estland tar emot NA-grupper
i sina lokaler som stöd till människor som tagit sig ur missbruk
 
jaan
huset konst
Jaan Vaart är projektledare I Convictus Estlands stödarbete för personer som tagit sig ur missbruk vilket han också har gjort för egen del.

Convictus Estland samlar missbrukare och familjemedlemmar till många olika typer av stödgrupper i sitt gamla trähus mitt i Tallinn.

Konstterapin ingår i en rehabiliteringsprocess för dem som har tagit sig ur missbruk. Den omfattar bl a teckning, målning skulptur och foto.
 
Convictus är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening med 90-konto: 90 05 56-2