Start Aktuellt Hemlöshet Hiv & Hepatit Hälsocenter Tomtebo Internationellt Samarbeten Ekonomi Volontärer Kontakt
 

 

convictus logo
Bryggan Hjorthagen
Bryggan Vantör
Råd & Stöd
Cykelprojektet
Konferenser
Samarbeten
Fotoalbum
Fotoalbum Vantör
 
Hemlöshet

Convictus driver sedan mitten av 90-talet dagverksamheter för hemlösa. Den första öppnades på Södermalm i Stockholm. Idag finns Bryggan Vantör, Bryggan Hjorthagen plus Convictus Råd & Stöd som är ett servicecenter med något mindre resurser.

Convictus når dagligen runt 200 hemlösa/missbrukare på dessa enheter. Det medmänskliga bemötandet är grunden i arbetet. På bryggorna betyder detta att hemlösa verkligen skall känna sig välkomna. De skall känna att Convictus står för en öppen dörr mot gatan och en länk in i samhället. De skall mötas av en trivsam atmosfär. Men det räcker inte med att välkomna gästerna med mat, rena kläder, duschmöjligheter och gemenskap, lika viktigt är att få till stånd processer som steg för steg leder till positiva förändringar för dem. Metoden för detta är att lära känna gästerna personligen och att lägga ned mycket energi på att få hög kvalitet i samarbetena med socialtjänst, sjukvård, församlingar m.fl.

Convictus roll i dessa samarbeten är att få kontakt med gruppen hemlösa/missbrukare, att se till att basarbetet fungerar. Andra insatser som behövs för att en förändring till det bättre skall ske erbjuds av samarbetande enheter. För att kunna erbjuda en avgiftning eller ett boende krävs därför bra samarbete mellan Convictus och socialtjänst. För att kunna bli hiv/hepatittestad krävs nära samarbete med infektionssjukvård. För att få hjälp med juridiska problem, är samarbetet med jurister nödvändigt och för att förhindra vräkning kan nära kontakt med en församling vara lösningen.

Den stora vinsten med Convictus arbetssätt ”över gränserna” är det delade ansvaret för hemlöshetsarbetet lokalt. Ett konkret exempel är Bryggan Vantör som omfattar stadsdelarna Vantör-Årsta-Enskede. Där har socialtjänst, frivilligorganisation, kyrka gått samman sedan flera år och samarbetet fördjupas kontinuerligt. Respektive organisation spelar sin roll utifrån sin kompetens. Det nära samarbetet förhöjer kvaliteten i arbetsinsatserna och vinnarna blir målgruppen. Samarbetet med den ideella organisationen Musketörerna Rågsved är också av stor betydelse för att kunna erbjuda gästgruppen hjälp ur hemlöshet och missbruk.


 
ilmars
kläd dörr
Ilmars har ansvar för Convictus uppsökande arbete. Han säker upp hemlösa runt om i Stor-Stockholm med målet att hjälpa dem att få kontakt med samhällets sjukvård och socialtjänst.

Arne Myllymäki och Pertti Koistinen hämtar insamlade kläder på Finska Ambassaden som skall köras till Convictus. Foto: Visa Högmander, Finlands ambassad i Stockholm.

Utanför Convictus verksamhet Råd & Stöd är detta ingen ovanlig syn..

Convictus är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening med 90-konto: 90 05 56-2