Start Aktuellt Hemlöshet Hiv & Hepatit Hälsocenter Tomtebo Internationellt Samarbeten Ekonomi Volontärer Kontakt
 

 

convictus logo
Hivarbetet på fältet
Uppsök
Konferenser & Utbildning
Andra länder
Fotoalbum
 
 
Hiv & Hepatit

Om du främst vill veta om Convictus arbete på fältet med testning, vaccination och uppsök, klicka till vänster på ”Hivarbetet på fältet”

Convictus bildades som en stödorganisation för hivpositiva injektionsmissbrukare när hivepidemin kom till Sverige i mitten av åttiotalet och det visade sig att flera av de först smittade var injektionsmissbrukare. Det behövdes en organisation som tog sig an denna grupps intressen. Parallellt bildades andra organisationer till stöd för andra drabbade grupper.

Convictus grundidentitet bygger logiskt nog som en följd av detta på hiv, men föreningens förhållningssätt är idag betydligt bredare med ett övergripande fokus på hemlöshet, missbruk och hälsa – där hiv är en del av hälsan. Även hepatit C kopplas sedan länge samman med hiv inom Convictus. Att bromsa spridning av hiv är att parallellt lägga in en broms i spridningen av hepatit C. Den dominerande smittovägen via delande av sprutor och narkotikalösningar är densamma för båda infektioner.

Hivarbetet inom Convictus har utvecklats mycket sedan den ”Nationella Strategin” mot hiv/aids antogs av Riksdagen 2005. Strategin med de tydligare målen och de definierade målgrupperna innebär att Convictus har kunnat utveckla ett mera strukturerat arbete än tidigare.

Exempel på detta är att det uppsökande arbetet och arbetet med testning, rådgivning och vaccination har utvecklats väldigt starkt. Samarbetet om hiv och hepatit har fördjupats med en rad olika organisationer i offentlig och ideell regi som når aktiva missbrukare.

 
husvagnar
kaffe
   F I L M
  kari  
    Klicka på bilden

Husvagnslägren för hemlösa i Stockholms utkanter besöks regelbundet av Convictus uppsökare. Uppfattningen att det där råder kaos stämmer inte. Tvärtom är det ofta stor ordning och god arbetsfördelning.

Vid besöken som Convictus gör har uppsökarna med sig kaffe, smörgåsar och även ofta annan mer rejäl mat vilket är oerhört uppskattat. Uppsökarnas roll är att lära känna hemlösa på ett personligt sätt och medverka till insatser som förbättrar deras situation.

FILMKLIPP: Klicka på bilden så berättar Convictus uppsökare Kari Varonen om sitt dagliga arbete på fältet.

Uppsäkarna erbjuder hjälp med allehanda hälsoinsatser. Det kan vara skjuts till sjukhus, rådgivning i nära samarbete med sjukvården och mycket mera.


Convictus är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening med 90-konto: 90 05 56-2