Start Aktuellt Hemlöshet Hiv & Hepatit Hälsocenter Tomtebo Internationellt Samarbeten Ekonomi Volontärer Kontakt

 

logo
Hivarbetet på fältet
Uppsök
Konferenser & Utbildning
Andra länder•
Fotoalbum
 
 
Andra länder – Hiv & Hepatit

Convictus arbetar sedan snart 30 år i Sverige, sedan snart tolv i Estland och sedan åtta i Ukraina för att nå intravenösa missbrukare. På detta sätt har föreningen byggt upp en stor kunskap om situationen för missbrukare utanför Sveriges gränser och även utvecklat nya arbetsmodeller. En stor andel av dem Convictus når har en lång historia av missbruk och kriminalitet bakom sig. Ofta är de både hivpositiva och hepatit C-smittade.

För Convictus är ett välutvecklat samarbete mellan sjukvård, socialtjänst och frivilligorganisationer nyckeln för att kunna göra positiva hälsoinsatser för de intravenösa missbrukarna. Helst skall också forskning kopplas till arbetet.


 
estoniagrabb
uppsok tjej rosa
Convictus finns i både Ukraina och Estland. Östersjöprojektet skall vidareutveckla erfarenheter därifrån och även involvera hälsoarbete för missbrukare från Finland.

Dmitriy Dihtyaruk och Oleksiy Danylenko är två av Convictus Ukrainas uppsökare som söker upp missbrukare på Kievs gator varje dag och bland annat byter smutsiga sprutor mot rena.

Bryggan Hjorthagen som välkomnar hemlösa sju dagar/vecka. Den allra största gruppen är ”tredjelandsmedborgare”, oftast från Västafrika. Rosa hjälper en gäst att välja ut kläder från klädförrådet.
 
Convictus är en ideell , partipolitiskt och religiöst obunden förening med 90-konto: 90 05 56-2