Start Aktuellt Hemlöshet Hiv & Hepatit Hälsocenter Tomtebo Internationellt Samarbeten Ekonomi Volontärer Kontakt

 

logo
Hivarbetet på fältet•
Uppsök
Konferenser & Utbildning
Andra länder
Fotoalbum
 
 
Hivarbete på fältet– Hiv & Hepatit


Projektet Hiv i Stockholm började för att nå missbrukare med erbjudanden om testning av hiv och hepatit C, vaccination mot hepatit B och hälsorådgivning i samarbete med testningsprojektet Convictus Hälsopunkt. Grundtanken var att göra Convictus hälsoarbete ännu bättre.

Convictus har testat och vaccinerat mellan 2007 och 20013

Convictus är den första ideella organisationen i Sverige som började med att testa för hiv och hepatit på fältet där missbrukare finns, så kallad ”målgruppsanpassad testning”. Alltså erbjuda hjälpen där målgruppen (i det här fallet injektionsmissbrukare) befinner sig i sin vardag. Med hjälp av en infektionssjuksköterska har Convictus erbjudit testning och vaccination vid 325 tillfällen på en rad olika ställen i stockholmsregionen. Se statistik i pdf.en nedan.

vaccination Antalet testningar och vaccinationer 2007-2012

Testning och vaccination

Den pensionerade infektionssjuksköterskan Britt-Marie Johansson hjälpte Convictus med testning och vaccination på fältet t.o.m våren 2013.

Brittmarie
Britt-Marie Johansson.

Hiv i Stockholm samarbetar nära med flera olika frivilligorganisationer och myndigheter. Framförallt är kontakten med Karolinska Universitetssjukhusets Infektionsklinik central. Sedan Sprututbytet öppnade våren 2013 har fokus på samarbete med dem prioriterats. Samarbetet med socialtjänsten är också viktig för att göra ett bra arbete.

Det uppsökande arbetet är centralt. Det följer ett strukturerat schema fem dagar per vecka. Efter varje pass samlas uppsökarna och dokumenterar vad som gjorts under dagen. Data som samlas in utvärderas i gemensamma möten och bearbetas av en dokumentatör.

Uppsökarna besöker platser på fältet där de vet att missbrukare brukar vistas och/eller bor relativt permanent. Husvagnsläger, och en del kliniker inom sjukvården är vanliga besöksplatser.
Mycket tid läggs också ned på att besöka Convictus egna och andra organisationers dagverksamheter och boendeenheter för hemlösa.

Även om Hiv i Stockholms uppsökande arbete är koncentrerat till Stor-Stockholm möter de också ett stort antal hemlösa från helt andra delar av landet. Hemlösa missbrukare från andra EU-stater är också en växande grupp de stöter på plus ett antal papperslösa.

 

 
ilmari
testning husvagnar

lmaris Prieditis arbetar som uppsökare hos Convictus. Arbetet går ut mycket på att söka upp aktiva missbrukare på stan och i olika tält- och campingläger i länet för att hjälpa dem med sociala och medicinska insatser vid intresse och behov.

Testning och vaccination genomförs regelbundet och återkommande i Convictus regi på flera enheter som når hemlösa och missbrukare.

En gång per vecka besöker Convictus uppsökare ett husvagnsläger nära Akalla för att hjälpa hemlösa med problem som dyker upp. Både sociala och medicinska. De brukar också fika tillsammans.

 
Convictus är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening med 90-konto: 90 05 56-2