Start Aktuellt Hemlöshet Hiv & Hepatit Hälsocenter Tomtebo Internationellt Samarbeten Ekonomi Volontärer Kontakt

 

logo
Hivarbetet på fältet
Uppsök•
Konferenser & Utbildning
Andra länder
Fotoalbum
 
 
Uppsökande arbete – Hiv & Hepatit

I och med att ett strukturerat uppsökande arbete kontinuerligt pågår hos Convictus och når nya adresser samtidigt som kopplingen till testning och vaccination är stark, sätts extra fokus på gruppen hivpositiva med missbruksbakgrund i hela stockholmsregionen. Inte minst på de hemlösa hivpositiva missbrukarna. Det är tack vare det uppsökande arbetet som flera kan nås än enbart de som dyker upp av egen kraft på föreningens dagverksamheter. Inte enbart redan hivpositiva är viktiga att nå, utan även injektionsmissbrukare i riskzonen att smittas av hiv och hepatit vill man få kontakt med.

Exempel på platser där uppsökarna arbetar med att sprida information och motivera till testning och vaccination är dagverksamheter för hemlösa och missbrukare. Andra exempel är häkten, anstalter, infektionsmottagningar och olika mötesplatser i kommunerna.

Nära samarbete med både kriminalvård, frivård och socialtjänst är nödvändigt för att nå bra resultat. Detta utmärkande arbetssätt för Convictus leder också gång på gång till att personer som befinner sig i ett aktivt missbruk på gatan kommer till rehabilitering och boende. Människor som tagit sig ur missbruk får också möjlighet till arbetsträning.

Convictus uppsökarmodell praktiseras varje dag i både Stockholm, Kiev och Tallinn. Convictus uppsökare är synliga med tydliga logotyper på jackor och väskor. De har egen erfarenhet av missbruk och har lätt att få kontakt med aktiva missbrukare.

Diagrammet nedan visar:
Uppsök – antal dagar, platser, längre samtal samt länkningar 2014
Antal besök med avseende på plats 2014
Antal dagar på fältet per månad 2014

uppsök Uppsökande verksamhet, dagar, platser, tider 2014

Diagrammet nedan visar:
Antalet länkningar 2014
Antal besök per kategori 2014
Antal besök på organisationer och verksamheter 2014

uppsök Antalet länkningar och besök 2014

 
uppsökare
uppsök husvagn
Convictus uppsökare arbetar både i Stockholms centrala delar och i ytterområden av länet. Bilden nedersttill höger är ett besök vid ett husvagnsläger i Akalla dit uppsökarna åker en dag i veckan för att bjuda på kaffe och erbjuda olika former av hjälp.
 
Convictus är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening med 90-konto: 90 05 56-2