Start Aktuellt Hemlöshet Hiv & Hepatit Hälsocenter Tomtebo Internationellt Samarbeten Ekonomi Volontärer Kontakt
 

 

convictus logo
Convictus Estland
Convictus Ukraina
 
 
 
 
 
 
 
Internationellt

Convictus finns i tre länder – Sverige, Estland och Ukraina. Convictus Sverige bildades när hivepidemin fick fäste i Väst-Europa i mitten av 80-talet. Convictus Estland bildades 2002 som en självständig estniskt NGO (Non Governmental Organisation). Idén var att Convictus arbete i landet inte skulle bestå av att svenskar skulle åka dit och arbeta, utan att de som arbetade i Estland också skulle vara estländare. Så har det också blivit.

Convictus Estland kom igång parallellt med att hiv snabbt spred sig bland unga injektionsmissbrukare i landet. Främst drabbades unga ryskspråkiga heroinmissbrukare från familjer som kommit på mellanhand i den politiska förändring som pågick i landet efter Sovjetunionens fall. Hiv-situationen i landet idag är mycket problematisk.

Convictus Ukraina bildades 2006 efter det en förstudie genomförts 2005. Både Convictus Ukraina och Convictus Estland har fokus på mänskliga rättigheter, missbruk och hiv. Convictus Ukraina är på samma sätt som Convictus Estland en självständig nationell organisation. Hiv-situationen bland unga ukrainska missbrukare är på samma sätt som i Estland mycket problematisk. En stor del av Convictus arbete i landet bygger på att stötta hivpositiva och motverka fortsatt smittspridning.
 
olga
dörr damer
Olga, Claes och Evgenya, knyter samman de tre länderna Estland, Sverige och Ukraina där Convictus har ett omfattande arbete runt drogberoende, hälsa och mänskliga rättigheter.

Convictus använder samma logotype på sin kontorsdörr i Kiev som organisationerna i Sverige och Estland gör i Stockholm och Tallinn, men med tillägg av ukrainsk text.

Tatjana och Klavdia arbetar på Convictus sprututbyte i Tallinn. Convictus har två sprututbyten i landet och står i begrepp att öppna ett tredje under vintern 2013 – 2014. 
Convictus är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening med 90-konto: 90 05 56-2