Start Aktuellt Hemlöshet Hiv & Hepatit Hälsocenter Tomtebo Internationellt Samarbeten Ekonomi Volontärer Kontakt

 

convictus logo

Organisationen•
Verksamhets-
berättelse
Personal
 
 
 
 
 
Organisationen – Kontakt

Convictus är en ideell förening. Styrelsen består av sex personer. Vid nyval respektive omval väljs styrelserepresentanter två år åt gången. Alla i Convictus styrelse har en gedigen arbetslivsbakgrund och har eller hade stort ansvar i sina nuvarande eller som i några fall tidigare arbetsroller. Erfarenheten och kompetensen ses som nödvändig eftersom styrelsen också är föreningens arbetsgivare och hela tiden står inför viktiga och övergripande personal-, organisations- och ekonomi frågor att ta ansvar för. Det behövs en stabil kunnig styrelse.

Convictus personalgrupp består till mer än femtio procent av människor med egen missbruksbakgrund, denna erfarenhet ses som en stor tillgång eftersom målgruppen till stor del är aktiva mestadels hemlösa missbrukare. Det är ofta lättare att förstå vad ett liv i hemlöshet och missbruk innebär om man själv har varit där. Samtidigt är helt andra erfarenheter lika viktiga att ta vara på. Personalens olika bakgrunder och utbildningsnivåer är därför stor. Erfarenheterna av denna variation är mycket positiva. I arbetet med att lotsa en hemlös missbrukare ur missbruk till boende och rehabilitering är förutsättningarna större om ”lotsarna” både vet vad ett liv i missbruk är och ett liv utan missbruk är. Man kan vara förebild och exempel på flera olika sätt. Olikheten inom personalgruppen skapar dessutom bra dynamik i organisationen.

Vid sidan om personal och styrelse finns den mycket viktiga gruppen volontärer – föreningens frivilliga medarbetare. Även denna grupp består av människor med mycket skilda bakgrunder. En del har levt ett liv med god ekonomi och stabila förhållanden. Andra har tagit sig ur missbruk och hemlöshet, kanske har de förtidspension. En tredje grupp kan vara studenter som lyckas pressa in några timmar för att hjälpa Convictus då och då trots att de har väldigt många andra järn i elden. Kvaliteten med volontärer är att de drivs av ett genuint engagemang. De hjälper Convictus eftersom de vill det. Skulle de inte trivas kan de sluta när som helst. Trivs de tillför de mycket. De innebär en stor utvecklingspotential för föreningen.

pdf Convictus stadgar


 
claes heijbel
styrelsen

Överst: Claes Heijbel, Convictus verksamhetschef, med en av föreningens spektakulära uppsökarcyklar.

Convictus styrelse från vänster: Pehr Hellberg, fängelsepräst, Claes Heijbel, verksamhetschef, Jan Halldin, pensionerad socialläkare, Elin Klevmar, kläddesigner, Agneta Anthell, friskvårdsterapeut - konsult och Hasse Larsson, entreprenör.

 
Convictus är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening med 90-konto: 90 05 56-2