Start Aktuellt Hemlöshet Hiv & Hepatit Hälsocenter Tomtebo Internationellt Samarbeten Ekonomi Volontärer Kontakt

 

convictus logo

Företag
Myndigheter/Hälsa
Organisationer
Församlingar•
 
 
 
 
 

Församlingar

Svenska kyrkan Vantörs församling
”Convictus gör ett viktigt och gott arbete med att stå upp för människovärdet i praktiken. I det arbetet vill Svenska kyrkan Vantörs församling samverka. Det sker genom närvaro av präster och diakoner, för samtalsstöd samt ekonomiskt stöd till Bryggan Vantör.”

Oscars församling
”Vi stödjer Convictus för att vi tycker att de frågor Convictus jobbar med är så viktiga och så som dagens Stockholm ser ut där antalet människor i hemlöshet blir fler och fler, blir denna verksamhet viktigare för varje dag som går. För oss som kyrka känns det bra och självklart att stödja det arbete Convictus gör.”

Franska reformerta kyrkan i Stockholm

”I Franska kyrkan är vi mycket glada över vårt samarbete med Convictus kring hemlösa. Vi välkomnar en gång i månaden några av våra vänner som är hemlösa till lunch och samtal som kan se olika ut varje gång vi träffas. Det är ett bra tillfälle att dela vår glädje och våra bekymmer med varandra i ödmjukhet och respekt. Vi hoppas kunna utveckla vår verksamhet för att ännu bättre kunna ta emot våra hemlösa vänner till lunch och samtal.”

 
reformerta
vantör reformerta
Kyrkoherde Fredrik Lidé i Vantörs Församling har lagt en stabil grund till det nära samarbetet mellan församlingen och Convictus. Samarbetet initierades av hans föregångare Ulla Örtberg.

onvictus besöker regelbundet Franska Reformerta kyrkan som att diskutera olika samarbetsidéer. Under 2013 blev det luncher för hemlösa, en utbildningsdag om ADHD och Convictus årliga World Aids Day-ceremoni.
 
Convictus är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening med 90-konto: 90 05 56-2