Start Aktuellt Hemlöshet Hiv & Hepatit Hälsocenter Tomtebo Internationellt Samarbeten Ekonomi Volontärer Kontakt

 

convictus logo

Företag
Myndigheter/Hälsa•
Organisationer
Församlingar
 
 
 
 
 
Myndigheter/Hälsa

Smittskydd Stockholm
Samarbetet mellan Smittskydd Stockholm och Convictus har en lång historia. Ett flertal konferenser har genomförts tillsammans – om hiv, hepatit, hemlöshet, hälsa - informationsmaterial om hiv och hepatit har tagits fram vid flera tillfällen.

Östermalms stadsdelsnämnd

”Östermalms stadsdelsnämnd har under lång tid haft ett mycket gott samarbete med Convictus när det gäller Bryggan Hjorthagen (f d Östermalm). Convictus och dess volontärer utgör ett viktigt komplement till det arbete som Stockholms stad bedriver för att hjälpa hemlösa. Det går inte att överskatta vikten av frivilligorganisationernas engagemang och förmåga att nå ut till personer som kommunen på egen hand kan ha svårt att få kontakt med.”

Enskede/Årsta/Vantör
Convictus fick en fråga redan 2004 från stadsdelen Vantör (idag Enskede/Årsta/Vantör) om möjligheter till samarbete runt missbrukare och hemlösa. Det ledde till att Bryggan Vantör etablerades enligt den modell Bryggan City arbetade efter inne i centrala Stockholm. Bland annat innebar det att Convictus tog huvudansvaret för själva verksamheten och att detta kombinerades med nära band till och stöd från stadsdel och kyrka (Svenska Kyrkan Vantör). Sedan dess har stadsdelen samarbetat nära med Convictus genom att personal från Socialtjänsten har besökt Bryggan Vantör på fasta tider varje vecka. De har på plats hjälpt klienter med ett otal olika sociala insatser.

Infektionskliniken Huddinge
Samarbetet med Mottagning 2 på Huddinge Sjukhus har pågått i flera år. Ett viktigt inslag i detta är skjutsarna till kliniken en gång/vecka för att hemlösa hivpositiva missbrukare som har svårt att själva ta sig till kliniken, som ligger långt ifrån Stockholms innerstad, skall få möjlighet att träffa doktor, sjuksköterska och kurator.

Pelarbacken
Pelarbacken ger vård till hemlösa personer inom Stockholms län. Vården som ges är distriktsjukvård, öppen psykiatrisk- och beroendevård, tandvård och medicinsk forvård. Pelarbacken bedriver även uppsökande sjukvård och träffar patienter på härbärgen och boende för hemlösa samt på boplatser och i utemiljön. Pelarbacken delar i många fall målgrupp med Convictus och uppskattar Convictus bredd av insatser som är till glädje och nytta för hamlösa.

Lidingöpraktiken
”Convictus är en fantastisk samarbetspartner till oss. Förutom att hjälpa människor till att få ett bättre liv , tar de sig dessutom tid att hjälpa patienter långsiktigt. Oavsett vem man pratar med på Convictus, märks det att personen drivs av ett obevekligt engagemang och empati. Det är en fröjd att samarbeta med Convictus.” 
myndigheter
tält sjukvård

Convictus besöker hemlösa i Stockholms utkanter och hjälper dem att få kontakt mede med Smittskydd Stockholm och Infektionskliniken på Huddinge Sjukhus. Att medverka till att injektionsmissbrukare inte drar på sig hiv och hepatit är en mycket viktig uppgift och att hjälpa dem som redan är smittade så de får medicinsk och psykosocial hjälp.

Convictus har sedan flera år arbetat på fältet med att hjälpa injektionsmissbrukare med testning av hiv och hepatit och vaccination mot hepatit b.

 
Convictus är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening med 90-konto: 90 05 56-2