Start Aktuellt Hemlöshet Hiv & Hepatit Hälsocenter Tomtebo Internationellt Samarbeten Ekonomi Volontärer Kontakt
 

 

convictus logo
Berättelser
Bokning
Fotoalbum
 
 
 
 
 
 
Tomtebo

Convictus rekreationshus Tomtebo ligger idylliskt med vid utsikt över sjön Hjälmaren i Sörmland. Huset var fram till mitten av fyrtiotalet ett pensionat och är det fortfarande på sitt sätt men med en helt annan gästgrupp.

Idag är det drogberoende/hemlösa som erbjuds möjlighet att vistas på Tomtebo. Kostnaden för en vistelse finansieras i huvudsak av olika stadsdelsförvaltningar i Stockholm eller av kranskommuner till Stockholm stad. Även en del församlingar bistår med pengar. Det förekommer även att gäster från andra delar av landet bokar in sig. En vistelse på Tomtebo är alltid helt drogfri vilket inkluderar alkohol.

Att vara på Tomtebo är ofta en ren semestervecka med bad, fiske och promenader. Men även om det i första hand är semester tas ofta kontakter för att knyta an till tidigare planeringar, eller för att undersöka vilka behov som finns för att gästerna ska kunna lyckas i en rehabilitering när det blir aktuellt. Efter hemkomsten från Tomtebo bokas därför ofta möten med socialtjänst och frivård för att om möjligt påskynda en positiv process för individen. Personal/volontärer från Convictus är då i allmänhet med som stöd.

Vistelser på Tomtebo har under årens lopp för många gäster inneburit vändpunkten i deras liv. Man har kommit in i ett eget boende, man har fått bättre kontakt med sina anhöriga. Livet har helt enkelt stabiliserats

 
tomtebo
volontär roddbåt
På Tomtebo kan hemlösa få semester. Anhöriga kan också följa med. Reijo har hjälpt till de senaste somrarna som volontär på Tomtebo. Tomtebo ligger vid en liten men fiskrik damm där gäster gärna fiskar.

Convictus är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening med 90-konto: 90 05 56-2