Start Aktuellt Hemlöshet Hiv & Hepatit Hälsocenter Tomtebo Internationellt Samarbeten Ekonomi Volontärer Kontakt

 

convictus logo

Kievregionen
Halvvägshuset•
Kirovogradregionen
Fotoalbum
 
 
 
 
 
Halvvägshuset – Ukraina

Utanför staden Lazova i Kharkiv-regionen i öst, i byn Krasnapavlivka finns Convictus Halvvägshus. Här tar vi emot deltagare till vårt tre-stegsprogram som bygger på att personer som suttit i fängelse, än så länge endast kvinnor, och som efter frigång eller vilkorlig frigivning saknar boende, sysselsättning och/eller ett socialt nät och som vill hitta tillbaka till ett "normalt" liv, kan komma till Halvvägshuset 4-6 månader.

Under programmet jobbar deltagarna tillsammans med vår personal med individuella och grupp-baserade aktiviteter och samtal för att förbättra kunskap, färdigheter och självkänsla. Ofta finns det många faktorer som gjort att deltagaren hamnat i sin nuvarande livssituation, t.ex. utsatthet under uppväxt, undermålig utbildning, ingen arbetslivserfarenhet, missbruk och kriminalitet.

Under programmet jobbar vi pragmatiskt med grundläggande utbildningar inom t.ex. IT, hemekonomi, enskilt företagande mm, arbetsträning genom en nystartad social företagarenhet samt lärlingskap och praktik på arbetsplatser, samt genom motiverande samtal, kognitiva metoder, psykoterapi och fysisk träning. På det sättet kan vi hjälpa deltagarna att förstå sig själva och sina utmaningar, sätta upp realistiska mål, och arbeta fram emot dessa mål och en bättre psykisk och fysisk hälsa.

Under tiden i Halvvägshuset hjälper vi också klienten i hennes sökande efter bostad och arbete efter "examen", och vi använder vårt organisationsnätverk för att undan för undan bygga upp ett nytt socialt nätverk.

Alla dessa processer tar, och måste få ta, tid, men arbetet bär så småningom frukt. Hittills har samtliga examinerade deltagare hittat boende och gått vidare till antingen arbete eller utbildning. Genom objektiva och subjektiva skattningar av den personliga utvecklingen vet vi också att våra deltagare lämnar Halvvägshuset som starkare och tryggare personer, med bättre förutsättningar för ett sunt, givande och laglydigt liv.
 
Grynova
tatyana Alicia
Tatyana Grynova, ansvarig för den sociala företagarenheten vid Convictus Ukrainas Halvvägshus, står framför Convictus nyrenoverade Halvvägshus.

Tetyana Savchenko är föreståndare för Convictus Halvvägshus som ligger i en nyrenoverad nedlagd äldre sjukhusbyggnad.

Professor Alicia Andriushenko vid Kharkiv State University of Karazin, Sociologiska institutionen.I samspråk med Neven Milivojevic. Alicia Andriushenko och hennes forskargrupp hjälper Convictus med att systematisera arbetsmodellen för halvvägshuset, samt att ta fram verktyg för att vetenskapligt utvärdera effektiviteten i verksamheten samt även att utföra intervjuer och uppföljning av deltagarna.

 
Convictus är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening med 90-konto: 90 05 56-2