Start Aktuellt Hemlöshet Hiv & Hepatit Hälsocenter Tomtebo Internationellt Samarbeten Ekonomi Volontärer Kontakt

 

convictus logo

Kievregionen
Halvvägshuset
Kirovogradregionen
Fotoalbum
 
 
 
 
 
Kievregionen – Ukraina

Convictus Ukrainas ”brygga”, eller ”Community Center” som verksamheten kallas, finns i Kiev. Här arbetar Socialarbetare, Socionomer, Psykologer, Uppsökare, Juridisk hjälp, Medicinsk personal och, inte minst, volontärer, för att skapa en positiv, välkomnande och konstruktiv atmosfär för gästerna. Fördelen med att ha en bas av olika kompetenser är att vi kan ge effektivt och rättvist individuellt anpassat stöd (Case management). En viktig grundtanke är att tröskeln till verksamheten är låg, men respekten och kvaliten på de tjänster och aktiviteter vi erbjuder är hög. Finns det en önskan eller motivation till förändring hos gästen så kan vi hjälpa till i varje steg i processen.

På bryggan, såväl som i den uppsökande verksamheten, finns personal med egen erfarenhet av den utsatthet och problematik våra gäster tampas med. Den kompetensen och erfarenheten är ovärderlig när det gäller att etablera kontakt och förtroende, samt för att ge rätt typ av stöd. De förutsättningar och utmaningar som uppstår från en lång historia av missbruk, hemlöshet, kriminalitet och utanförskap kan vara svåra att förstå för någon utan samma bakgrund, men med personal som själva upplevt det livet och tagit sig vidare blir avståndet kortare och stödet vi kan ge bättre.

I Kiev, Kharkiv och Kirovograd arbetar Convictus nära Kriminalvården.
Ofta har frivårdsinspektörer begränsat med tid och begränsad erfarenhet av att ge effektivt stöd åt personer på villkorlig frigivning som lever med missbruk och destruktiv småkriminalitet. Dessa personer slussas vidare till Convictus personal som träffar klienterna regelbundet och som genom dessa träffar kan få en bättre bild av klientens behov och utmaningar. Genom samtalet kan vi förmedla en bild om en möjlig, realistisk och bättre tillvaro, och klienten inbjuds att delta i aktiviteter som antingen Convictus eller samarbetsorganisationer erbjuder.
 
foreståndare
tre damer logga

Evgenia Kuvshynova, är chef och projektkoordinator vid Convictus ”Community Center” i Kiev.

Tre anställda hos Convictus Ukraina: Tetyana Bogolub, är fältarbetare, Galina Semenyuk och Anna Kliuchka är administratörer.

I Ukraina ser convictusloggorna ut så här.

 
Convictus är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening med 90-konto: 90 05 56-2